O szkole

Jesteś tu: » Strona startowa » O szkole
  • O naszej wsi

Banica to wieś położona w bocznej dolince na wysokości około 520 m n.p.m., nad wypływa­jącym ze stoków Paryi (786 m) Banickim Potokiem. Częścią Banicy, przysiółkiem jest wylud­niona obecnie dolina dawnej wsi Czertyżne.

Od północnego zachodu Banicę otacza Kiczora, a od północy Czereszenne (681 m), która zwana jest też Żabiniec (689 m). Od wschodu wznoszą się „podwójne”, przedzielone drogą szczyty. Jeden z nich to Sołdywiec (627 m); który wznosi się ponad główną zabudową obec­nej wsi, natomiast drugim jest położony za nim i za drogą do Śnietnicy Kamienny Wierch (776 m). Od południa łagodnie opadają w dolinę wsi stoki o nazwie Hirki (627 m), które są południowym ramieniem Sołdywca. Częściowo od południa i od południowego zachodu Banica otoczona jest pasmem góry Mizarne (770 m) z licznymi, odchodzącymi na południe bezimiennymi wzniesieniami, określanymi czasem jako Góry Szwarne. Niektóre z domów znajdują się obecnie poza doliną i zbudowane zostały na odkrytych zboczach obok bocznych, prowadzących do Czyrnej dróg.

W roku 1629 wieś wymieniana jest pod nazwą Bannica, natomiast w 1674 Banica. Na­zwa wsi Banica (łem. Banycia, Banyca) pochodzi od nazwy potoku. Natomiast nazwa potoku ma związek z banią tj. kopalnią. Może pochodzić od bani - baniorów czyli „basenów wod­nych” wybijanych przez wodę górskich potoków. Banior to zagłębienie w strumieniu. Na Bojkowszczyźnie wyraz bańa oznacza „źródło słone”, dlatego nazwy Bannica i Banica to zwykle pierwotne nazwy strumieni wypływających z takich źródeł.

Oznaczające dołek, wgłębienie słowo „bania”, może też mieć związek z położeniem wsi w dolinie, pośród wznoszących się wokół wzgórz.

 

Czereszenne (681 m). Nazwa wywodzona jest od czereśni (łem. „czereszni”). Góra ta wznosi się w pobliżu północnej granicy wsi Banica ze Śnietnicą, w zakolu Białej, w kierunku Czertyżnego. Na niektórych mapach nazwa tej góry podawana jest jako Żabiniec (689 m). Porośnięty lasem Żabiniec, wymieniany był dawniej jako tereny (łąka) będące częścią dóbr parocha z Banicy, opisywane w dokumentach „pole Żabiniec” od „wody” (czyli rzeki Białej), do granicy z Czertyżnem. Żabiniec to w dawnych czasach zamieszkały przysiółek wsi Banica. Nazwa ta może pochodzić od żab, ale także od ukraińskiej nazwy jaskra: żabyneć czyli ranunculus acer” lub „ranunculus bulbosus”. Na jednej z map nazwa tej góry podawana jest jako Czeremeszne.

Kiczora lub Kiczera, rum „chicera” to odosobniona góra lub wzgórze, zwykle porośnięta lasem za wyjątkiem wierzchołka, który był połoniną. Nazwy Kiczora, Kiczera, Kiczerka, bardzo często występują w całych Karpatach.

Sołdywiec (627 m). Jest to w dużej części odkryte wzgórze z licznymi polami uprawnymi, jedynie w części porośnięte lasem. Nazwa pochodzi od łemkowskiej nazwy rośliny szołudywnyk „pedicularis comosa”. Na stokach Sołdywca znajdowały się tereny należące do banickiej parafii.